Laatste update Corona maatregelen samengevat in een notedop (UPDATE 6 juni & 15 juni 2020)

1. Update: corona-overbruggingsrecht

Datum: 15/06/2020

De Ministerraad maakte enkele nieuwe maatregelen voor zelfstandigen bekend:

> Crisis-overbruggingsrecht voor juli en augustus en heropstart-overbruggingsrecht (relance-uitkering)

Val je nog volledig of gedeeltelijk onder de verplichte sluitingsmaatregelen? Dan kan je ook voor juli en augustus het crisis-overbruggingsrecht aanvragen.

Val je niet meer onder de verplichte sluitingsmaatregelen, maar ben je nog minstens 7 opeenvolgende dagen per maand gesloten? Dan kan je net als voorheen het crisis-overbruggingsrecht aanvragen. Deze maatregel wordt verlengd naar juli en augustus, maar met een bijkomende voorwaarde : je moet aan de hand van objectieve elementen een duidelijke band met de COVID-crisis aantonen.

Ben je volledig heropgestart? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het heropstart-overbruggingsrecht (relance-uitkering), bedoeld om zelfstandigen te ondersteunen bij de heropstart van hun activiteiten. Eén van de voorwaarden is  een daling van je omzet of bestellingen met minstens 10%.

Laat je gegevens achter, en wij contacteren je van zodra alle voorwaarden gekend zijn en je een aanvraag kan indienen.

> Crisis-overbruggingsrecht voor juni

Het overbruggingsrecht wordt niet automatisch verlengd naar de maand juni. Je moet dus een nieuwe aanvraag doen.


2. Update: corona-ouderschapsverlof

Datum: 15/06/2020

Het corona-ouderschapsverlof voor mei en/of juni werd door de Ministerraad goedgekeurd en verlengd voor juli en augustus. Vul het formulier in om je aanvraag in te dienen. Een aanvraag voor mei en/of juni moet ingediend worden vóór 30 september 2020. Voor de aanvraag voor juli en/of augustus heb je nog tijd tot 31 december.


3. Aanvullende compensatiepremie

De Vlaamse Regering heeft beslist om een aanvullende compensatiepremie van € 2.000 te voorzien.

Deze extra premie kan gelden voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de corona compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn.

De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar.

Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horeca ondernemingen bijvoorbeeld gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten heropstarten.

Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd. We houden je op de hoogte.


4. Relance-uitkering

De federale regering heeft beslist om een apart overbruggingsrecht te voorzien ter ondersteuning van de zelfstandigen tijdens hun heropstart. Deze ‘Relance-uitkering’ zal even hoog zijn als het crisis-overbruggingsrecht.

Het richt zich tot de ondernemers waarvan de activiteit op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was of verboden én waarvan de omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar zijn gedaald. Meer info over deze relance-uitkering lees je hier zodra dit beschikbaar is.


5. Ook corona hinderpremie na 12 juni 

De huidige regelgeving voorziet het aflopen van de corona hinderpremie op 12 juni.

In maart kon niemand voorspellen dat de beperkende maatregelen zolang zouden duren. Daarom heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist dat er een verlenging komt van de looptijd van de corona hinderpremie voor wie verplicht gesloten moet blijven.


6. Toekomstige maatregelen

Op zaterdag 6 juni kondigde de overheid een aantal nieuwe maatregelen voor zelfstandigen aan. Nog niet alle details zijn bekend, maar de krijtlijnen kunnen we je alvast meegeven.

  • Nieuw is het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart. Moest je als zelfstandige minstens een maand verplicht de deuren sluiten tijdens de lockdown, zoals in de horeca of evenementensector? En daalt na de heropstart je omzet of bestellingen met ten minste 10% ten opzichte van je omzet voor de crisis? Dan heb je recht op deze uitkering.
  • Het crisis-overbruggingsrecht blijft behouden voor de zelfstandigen die door de Covid-19-pandemie hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moeten stopzetten in juli en augustus. De regering kan deze maatregel trouwens tot eind december verlengen.
  • De Covid-19-ouderschapsuitkering voor de zelfstandige ouders, die al werd toegekend voor de maanden mei en juni, wordt verlengd voor juli en augustus.