Maatregelen m.b.t. personeel

Verplichting om als werkgever de nodige maatregelen te nemen

Vooreerst moet u als werkgever er steeds voor zorgen dat arbeid verricht wordt in behoorlijke omstandigheden op het vlak van de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Daarnaast verplicht de Welzijnswet u om de nodige maatregelen te nemen voor het welzijn van uw werknemers (bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk, arbeidshygiëne, enzovoort). Hygiënische maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: uw werknemers verplichten hun handen te wassen en te ontsmetten, het regelmatig ontsmetten van bureaus, toetsenborden, telefoons en ander werk- of kantoormateriaal.

De FOD werk (www.werk.belgie.be) publiceerde intussen een checklist preventie COVID 19.

Social Distancing:  verklaring

Hierbij kunnen checklist_campagne_covid19_public_v3-1 terugvinden om te downloaden.

Onderstaande controlelijst is een lijst voor zelfcontrole gebaseerd op de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en de principes van de Welzijnswet en de Codex welzijn op het werk. Het kaderen van individuele punten moet aan de hand van deze richtlijnen gebeuren.

Administratief onderzoek

Informatie en vorming

 • Worden externen onthaald en collega’s verwelkomd zoals het hoort (geen hand, automatisch afstand houden)?
 • Beschikt men over advies van de externe preventiedienst?
 • Heeft men hiervoor een opleiding aan de werknemers gegeven?
 • Is men op de hoogte van de wijze van overdracht (druppeltjes via hoesten, niezen, maar ook via oppervlakten)?
 • Heeft men een schoonmaakprogramma met prioritaire aandacht voor oppervlakten, klinken, knoppen, telefoons, printers (alles wat aangeraakt wordt)?
 • Heeft men voorzien om de werkplaats te ontsmetten wanneer een werknemer de werkplek wegens ziekte verlaat?

Werken met derden

 • Worden derden ingelicht van deze maatregelen?

Controle werknemers

 • Worden werknemers met een milde hoest naar huis verwezen?
 • Worden werknemers met beperkte verhoogde lichaamstemperatuur (reeds >= 37,3 °C) naar de huisarts verwezen (na telefonische aankondiging)?
 • Wordt dit ook in posters opgenomen?
 • Wordt maximaal in telewerk voorzien?

Onderzoek op de werkplaats

 1. Sociale voorzieningen

 • Zijn er mogelijkheden om de handen te wassen?
 • Is er papier voorzien?
 • Hangen er instructies uit hoe de handen correct gewassen moeten worden?
 • Hangen de richtlijnen van de Vlaamse Overheid uit i.v.m. sociale distantiëring en hygiëne?
 • Zijn er maatregelen genomen in de refter om op afstand van elkaar te eten (1,5m à 2m tussenin, niet recht over elkaar)?
 1. Werkplaats

 • Kan men op voldoende afstand van elkaar werken (> 1,5m)?
 • Zijn de lokalen voldoende verlucht?
 • Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen te voorkomen (reiniging van werkstukken en arbeidsmiddelen die door meerdere werknemers gebruikt worden)?
 1. Liften

 • Worden liften uit dienst genomen of is er een affichering dat ze zo weinig mogelijk gebruikt mogen worden (reden: in een lift kan social distancing niet toegepast worden)?
 1. Vergaderzalen

 • Worden niet-essentiële vergaderingen geannuleerd?
 • Worden de essentiële vergaderingen beperkt in tijd?
 • Wordt het aantal deelnemers beperkt?
 • Na vergaderen de ruimte reinigen en verluchten?
 1. Voertuigen
 • Worden voertuigen bij wissel van chauffeur gereinigd en ontsmet?

Maatregelen genomen wegens de coronapandemie voor werknemers in loopbaanonderbreking – update 30.04.2020

De regering heeft een reeks maatregelen genomen om de economische productie te bevorderen en de continuïteit van de diensten te verzekeren in de sectoren waar dat onontbeerlijk is.

Met behulp van die maatregelen moeten de werkgevers van vitale sectoren kunnen beschikken over voldoende werknemers om verder te blijven functioneren.

Beoogde sectoren

De sectoren die betrekking hebben op de paritaire comités nr. 144 (landbouw), nr. 145 (tuinbouwbedrijven), nr. 146 (bosbouwbedrijven) en nr. 322 (uitzendsector en ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren als de gebruiker valt onder een landbouwbedrijf, een tuinbouwbedrijf of een bosbouwbedrijf) worden beschouwd als vitale sectoren.

Praktische afspraken

De tijdelijke schorsing en de tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever van een vitale sector zal schriftelijk worden meegedeeld aan de RVA via het formulier van mededeling dat beschikbaar zal zijn op www.rva.be(link is external).

De RVA zal een brief sturen naar de werknemer om hem te bevestigen dat hij akte genomen heeft van de mededeling van schorsing of van tewerkstelling bij een werkgever van een vitale sector.

Meer informatie

Zodra het besluit gepubliceerd zal zijn, zal een infoblad T3 beschikbaar zijn op ww.rva.be.

Let op ! Momenteel weet de RVA nog niet wanneer het besluit zal worden gepubliceerd en kan de tijdelijke schorsing en tijdelijke tewerkstelling in een vitale sector dus nog niet meegedeeld worden aan de RVA.

Meer info:

https://www.rva.be/nl/nieuws/maatregelen-genomen-wegens-de-coronapandemie-voor-werknemers-loopbaanonderbreking